ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ

Απολαύστε το συντονισμό της ομάδας σας με τα εργαλεία της Μη Βίαιης Επικοινωνίας

Επικοινωνια >

Διευκόλυνση & Συμβουλευτική Οργανισμών

Μια ομάδα διαφορετικών ατόμων διαθέτει ένα εύρος ιδεών, πληροφορίων, δεξιοτήτων και συνολικά περισσότερη ευφυία και ικανότητα εξέλιξης από ό,τι ένα μεμονωμένο άτομο.

Για να αναδυθεί αυτή η ευφυία και η κοινή οπτική, με έναν τρόπο που δεν βλάπτει ψυχικά και σωματικά τα άτομα, είναι απαραίτητα ένα ασφαλές πλαίσιο και διαδικασίες που προωθούν την αυτοφροντίδα, την ειλικρινή και αποτελεσματική επικοινωνία και τη συνεργασία με τρόπο που νοιάζεται και φροντίζει τις ανάγκες όλων των ατόμων στην ομάδα.

Η Στέλλα συνεργάζεται με ανεξάρτητες ομάδες, κοινωνικά εγχειρήματα και οργανισμούς και παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης σε συναντήσεις που αφορούν στον συντονισμό της ομάδας, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη λήψη σημαντικών αποφάσεων αλλά και την επίλυση συγκρούσεων. Παρέχει επίσης εκπαίδευση των ομάδων στην ΜΒΕ και συμβουλευτική πάνω στην οργάνωση και διοίκηση οργανισμών και εγχειρημάτων, που θέλουν αυξήσουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο και να βελτιώσουν τις εσωτερικές διαδικασίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.


Η Στέλλα, πέρα απο τη Μη Βίαιη Επικοινωνία, έχει επίσης εκπαιδευτεί στο Art of Hosting και την Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Εγχειρημάτων (ΑΣΟΕΕ).

Ενδεικτικά, μέσω της Μη Βίαιης Επικοινωνίας μαθαίνουμε να:

 

  • ακούμε βαθύτερα τον εαυτό μας και τους άλλους, χωρίς κριτική και με περισσότερη κατανόηση
  • εκφραζόμαστε με ειλικρίνεια και φροντίδα και να παραμένουμε στη σύνδεση
  • ζητάμε καθαρά αυτό που θέλουμε
  • λέμε ‘όχι’ και να βάζουμε όρια με καθαρότητα, την κατάλληλη στιγμή και φροντίζοντας τη σχέση
  • κάνουμε δύσκολους διαλόγους
  • συνδεόμαστε με ό,τι είναι πίσω από τον θύμο, την ενοχή, την ντροπή μας
  • διακόπτουμε και να κρατάμε τις συζητήσεις επικεντρωμένες στην ουσία που φέρνει σύνδεση
  • δίνουμε και να λαμβάνουμε ουσιαστικές ανατροφοδοτήσεις (feedback)
  • είμαστε περισσότερο παρόντες/ούσες
  • θρηνούμε και να γιορτάζουμε τα σημαντικά της ζωής

Γραφτείτε στο newsletter μας και αποκτήστε δωρεάν την λίστα Choose Empathy με συναισθήματα και ανάγκες

You have Successfully Subscribed!